Onze auteurs en bronnen

arrow

Pascal Willems

auteur Arbeidsrecht / Sociale Zekerheid / Arbo / Ziekte & Verzuim
close
info:
Pascal is advocaat-partner bij Willems & Van Ommeren Advocaten te Loenen. Als specialist in arbeidsrecht en ondernemingsrecht – met een nadruk op Ziekte & Verzuim- tot incassozaken staat hij diverse grote en middelgrote ondernemingen bij maar ook particulieren kunnen bij hem terecht. Pascal geeft tevens diverse lezingen en (nascholings)trainingen door het hele land waarbij hij op een luchtige en interactieve wijze de stof overbrengt op de cursisten. Daarnaast schrijft hij, op basis van zijn jarenlange praktijkervaring, toegankelijke artikelen voor diverse vaktechnische bladen.
arrow

Mark Diebels

arbeidsrechtadvocaat, specialisme ‘de zieke werknemer’
close
info:
Ervaring in het behandelen en oplossen van verschillende arbeidsrechtelijke zaken, zowel individueel als collectief, zowel voor werkgevers, als voor werknemers, zowel voor ondernemingsraden als voor werkgeversorganisaties.Veel publicaties over arbeidsrecht, waaronder 20 boeken vooral gericht op HRM/P&O-ers, waarin op een toegankelijke manier tips, tricks en valkuilen worden besproken.Regelmatig spreker op congressen, regelmatig verzorgen van workshops. Nu aan de UvT aangesteld als promovendus, voor een proefschrift over 'Re-integratie van zieke werknemers'
arrow

Karin Eerden

auteur Personeel & Fiscus
close
info:
Drs. K.E.M. Eerden-Van der Hoeven FFP RFEA heeft fiscale economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 1993 tot 1997 was zij werkzaam in de fiscale advisering bij PriceWaterhouseCoopers en KPMG. Van 1997 - 2008 werkte zij als fiscaal redacteur bij Kluwer. Sinds januari 2008 is zij weer werkzaam in de fiscale adviespraktijk bij Abin accountants en belastingadviseurs in Noordwijk. Eén van haar specialismen is loonbelasting en premieheffing.
arrow

Joost Buur

auteur arbeidsrecht
close
info:
Actief als advocaat in het arbeidsrecht sinds 2005. Gevarieerde praktijk en optredend voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 2012 als auteur betrokken bij de Praktijkgids Arbeidsrecht.
arrow

Pauline Maarsen

auteur Arbeidsrecht en Medezeggenschap
close
info:
Mr. drs. Pauline Maarsen is jurist en socioloog. Na enige jaren in het onderwijs diverse functies te hebben vervuld, werkt zij sinds 1993 in de eenmanszaak Juridisch Adviesbureau Maarsen. Haar tijd besteedt ze tegenwoordig voornamelijk aan (eind)redactiewerkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en medezeggenschap. Het ombouwen van een ingewikkelde (juridische) tekst naar een leesbaar artikel vormt voor haar nog steeds een plezierige uitdaging.
arrow

Robbert van Woerden

auteur Praktijkgids Pensioenen / Praktijkgids Sociale Zekerheid
close
info:
Robbert is senior consultant bij KWPS te Amsterdam. Hij begeleidt werkgevers en ondernemingsraden met wijzigingen van pensioenregelingen. Hij schrijft bovendien voor vakbladen en accountancybladen. Hij geeft veel traningen waaronder modules van de Masterclass Collectief Pensioen van de Stichting Pensioenopleidingen.Daarnaast geeft hij nog trainingen over waardeoverdracht, pensioenadvisering, pensioen van de directeur grootaandeelhouder en collectief pensioen.
arrow

Rob Poort

auteur arbeidsomstandigheden, recht en praktijk
close
info:
Mr. ing. Rob Poort is jurist en veiligheidskundige. Hij heeft zich met name gespecialiseerd op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsrecht en aansprakelijkheid. Daarnaast is hij afgestudeerd chemisch technicus en Hoger Veiligheidskundige. Hij heeft een ruime ervaring als adviseur in produktie- en distributie bedrijven die produkten met een hoge risicofactor behandelden en geeft advies aan bedrijven op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in de juridische aspecten van arbeidsomstandigheden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Rob is vaste medewerker van het blad Arbo waarvoor hij de juridische bijdragen verzorgt. Dat doet hij ook voor vele andere uitgaven. Voor Arbo Actueel schrijft hij, naast de 14-daagse juridische bijdragen, ook nog eens per maand een column waarin hij een kritisch licht laat schijnen over de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
arrow

Corey Dekkers

auteur pensioen
close
info:
Corey Dekkers MFP FFP (1970) heeft na zijn studie accountancy enige jaren ervaring opgedaan op een accountantskantoor. In 1997 heeft hij de overstap gemaakt naar het bank en verzekeringswezen, waar hij mede dankzij zijn accountancyachtergrond ondernemers adviseerde over pensioen. Sinds 2010 is hij werkzaam als senior pensioenspecialist op de afdeling fiscale en juridische zaken bij Pensioennavigator BV waar hij aangesloten pensioenkantoren ondersteunt bij fiscale en juridische pensioenvraagstukken. Daarnaast is hij een veelgevraagd docent inzake pensioengerelateerde onderwerpen en publiceert regelmatig in vakbladen zoals Accountant, Pensioenmagazine en Pensioenadvies. Tevens is hij auteur en redacteur van deze Vakbase, de Praktijkgids Pensioenen en medeauteur van de Praktijkgidsen Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Corey Dekkers studeerde verzekeringskunde aan de Universiteit van Amsterdam en fiscaal recht recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Naast deze studie heeft hij de opleiding Master financial planning afgerond en is hij aangesloten bij de Federatie Financiële Planners.

 

Auteurs die publiceren op PW De Gids Vakbase

 • Mr. C.W.C.A. Bruggeman
 • Mr. A.A. Camonier
 • Mr. drs. Corey Dekkers MFP FFP
 • Mr. drs. M. Diebels
 • Mr. P.F. Doornik
 • Mevrouw drs. K.E.M. Eerden-Van der Hoeven
 • Mevrouw mr. drs. M.Y.G.H. Erkens
 • Mr. P.M.J. der Kinderen
 • Mr. dr. L.P.M. Klijn
 • Mevrouw mr. drs. P. Maarsen
 • Mevrouw A.H. Rebel
 • Mr. N. Ridder
 • Mr. ing. R.O.B. Poort
 • Mevrouw mr. D. Stojkovic
 • Mevrouw D. Vergne-IJlst
 • Mevrouw A. Verwoert
 • Mr. P. Willems
 • Drs. R. J. van Woerden

Auteurs aan het woord

Nico Ridder – Adviseur bij Juridisch Adviesbureau Ridder (JAR) – auteur Sociale zekerheid:

Nico Ridder volgt (wets)wijzigingen nauwgezet. ‘Als er iets van belang verandert, passen we de tekst in de Vakbase aan.’ Ook relevante jurisprudentie en belangrijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep worden direct opgenomen. ‘PW De Gids Vakbase is daarmee up-to-date. Als het relevant is, staat het erin. In heldere en toegankelijke taal’.

 

Robbert van Woerden – Senior consultant pensioenen bij KWPS – auteur Pensioenen:

Robbert houdt de ontwikkelingen in het pensioenlandschap in de gaten. ‘De artikelen in PW De Gids Vakbase worden geactualiseerd want dit vakgebied is flink in beweging. Steeds meer mensen vragen zich af of hun pensioen nog veilig is. HR professionals moeten daarom goed op de hoogte zijn. Daarom ligt in de Vakbase de nadruk op die pensioenkwesties waarmee de HR-professional te maken heeft.’

 

Karin Eerden-Van der Hoeven- Belastingadviseur bij ABIN accountants en belastingadviseurs – auteur Personeel & fiscus:

‘De artikelen die we vanuit de bekende Praktijkgidsen nu plaatsen in PW De Gids Vakbase zijn praktisch geschreven. Geen lange zinnen die juridisch waterdicht moeten zijn, maar veel concrete informatie. Knelpunten die in de praktijk voorkomen, worden opgelost. We willen dat de Vakbase een handige en praktische tool is.’

Bronnen

Met onderstaande brontitels die al jaren in de HR praktijk gebruikt worden, is de basis gelegd voor PW De Gids Vakbase. Daarnaast vindt u in deze Vakbase artikelen en documenten die alleen voor deze database ontwikkeld en geschreven zijn.

 • Jurisprudentiedatabank HRM totaal
 • Praktijkgids Arbeidsomstandigheden
 • Praktijkgids Arbeidsrecht
 • Praktijkgids Pensioenen
 • Praktijkgids Personeel en fiscus
 • Praktijkgids Sociale Zekerheid
 • Praktijkgids Ziekte en re -integratie
 • Vraagwijzer HRM Totaal