Disclaimer

Deze website is een product van B+B Vakmedianet. B+B Vakmedianet accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail aan pwdegidsvakbase@vakmedianet.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Deze website bevat links naar websites van derden en B+B Vakmedianet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

© B+B Vakmedianet